Kijk op www.fenlexpertisecentrum.nl voor:

  • vragen en advies over leerlingbegeleiding en implementatie van Taal in Blokjes,
  • hulp bij het inzetten van Taal in Blokjes op school,
  • verdieping, visie en achtergrond van Taal in Blokjes,
  • het F&L-behandelprogramma voor dyslexie,
  • informatie over gecertificeerde F&L-praktijken en instellingen.

Taal in Blokjes wordt ingezet als lees- en spellinginterventie op zorgniveau 2 en 3 en als voorschotbenadering. Daarnaast wordt Taal in Blokjes steeds meer klassenbreed ingezet als ondersteuning bij de gebruikte taalmethode.

Bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) kan Taal in Blokjes ook worden ingezet als interventie voor lezen én spellen op zorgniveau 3 in het voortraject van aanmelding voor de vergoede dyslexiebehandeling (zie handreiking NKD).

Kijk ook eens bij ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’: www.fenlexpertisecentrum.nl/faq

Deze rubriek bevat een schat aan informatie over Taal in Blokjes en de F&L methode®, bijvoorbeeld vragen over de methode, behandeling, werkvormen en vragen over de aansluiting bij een bepaalde taalmethode zoals Veilig Leren Lezen, Taal actief, Taalverhaal, Staal….

Vragen? Bel naar 0345 544 617 of mail naar info@fenlexpertisecentrum.nl