Individuele begeleiding

Taal in Blokjes 
Taal in Blokjes (of F&L-schoolversie) is ontwikkeld als interventiepakket voor scholen voor de behandeling van leerlingen met (lees- en spellingproblemen of dyslectische problematiek.

Individuele begeleiding
Taal in Blokjes kan ingezet worden voor de individuele begeleiding, bijvoorbeeld door de remedial teacher of logopedist.

Taal in Blokjes is een onderdeel van de F&L-methode® . De F&L-methode wordt al meer dan 25 jaar gebruikt voor de individuele behandeling van leerlingen met dyslexie.

Groepjes
Daarnaast kan Taal in Blokjes worden ingezet bij groepjes of in de klas in combinatie met de gebruikte spellingmethode (Taalactief, Taaljournaal, Spelling in Beeld etc.)

Interventiepakket
Taal in Blokjes bestaat uit klankblokken, werkboeken, handleidingen, diverse materialen, software en workshops voor het leren lezen en spellen.

Voor informatie over de werkboeken en handleidingen:
Taal in Blokjes werkboeken

Voor informatie over de software:
Taal in Blokjes Reader software
Taal in Blokjes Module software

Voor informatie over de workshop:
Workshop Taal in Blokjes

Taal in Blokjes is een uitsnede van de Fonologische & Leerpsychologische methode (F&L methode®).
Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based.