Taal in Blokjes voor school

F&L voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling

Taal in Blokjes is een methode-onafhankelijk interventiepakket voor de aanpak van lees- en spellingproblemen op school (zorgniveau 2 en zorgniveau 3). Taal in Blokjes wordt aangeboden aan risicoleerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Ook leerlingen met een  taalontwikkelingsstoornis (TOS) en NT2-leerlingen krijgen hulp met Taal in Blokjes.

Taal in Blokjes kan als interventie op zorgniveau 3 worden ingezet voor lezen én spellen als voortraject voor de vergoede dyslexiezorg.

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode® en is sinds 2009 beschikbaar voor scholen en hulpverleners.

De F&L methode® is een uitgebreid programma voor de behandeling van dyslexie (zorgniveau 4).

Bij hardnekkige lees- en/of spellingproblemen en bij dyslexie is specialistische behandeling nodig. Hiervoor kan het F&L-behandelprogramma worden gebruikt. De F&L methode® is evidence-based en heeft modules voor lezen, spellen en basisvaardigheden. Alleen F&L-gecertificeerde praktijken en instellingen gebruiken de F&L methode®.

De koppeling tussen interventie met Taal in Blokjes en behandeling met de F&L methode® zorgt voor een optimale afstemming van de hulp. Scholen die Taal in Blokjes gebruiken, kunnen hun leerlingen goed ondersteunen bij een F&L-dyslexiebehandeling.

De F&L methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie met een continuüm van zorg tussen het interventiepakket Taal in Blokjes op school en het F&L-behandelprogramma. Hiermee is een efficiënte en goede ketenzorg mogelijk tussen school, ouders en de praktijk of instelling.