Overzicht materialen Taal in Blokjes van groep 2 t/m 8

De materialen en werkvormen van Taal in Blokjes kunnen individueel, in groepjes en in de klas worden ingezet als ‘doorlopende leerlijn’. Beter leren lezen en spellen met Taal in Blokjes stopt niet na een paar jaar. De leerlingen groeien door in de methode en de extra ondersteuning kan – indien nodig – worden voortgezet.

Taal in Blokjes is opgebouwd vanuit de woordstructuur. De indeling in leerjaren is een indicatie. Het niveau van de leerlingen is leidend. Afhankelijk van het niveau van lezen en spellen van leerlingen wordt het instapniveau bepaald en worden aanpassingen en keuzes gemaakt.

De materialen worden verderop in dit boek toegelicht, zie ook de inhoudsopgave aan het begin.

Duurzaam materiaal

Materiaal gr. 2 gr. 3 gr. 4
gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 Toepassing
Handleiding / oefen-
map 1
Met de werkboeken van
Taal in Blokjes kan de
leerling zelfstandig
aan de slag.

Bij elk werkboek hoort een
handleiding/oefenmap
met nakijkvoorbeelden
en extra oefeningen.
Deze oefeningen zijn
‘op maat’ en gekoppeld
aan de bladzijdes van de
werkboeken.


De map bevat extra
werkvormen en auditieve
oefeningen die onder
begeleiding van de
leerkracht of taalspecialist
worden uitgevoerd.


De extra oefeningen zijn
voor (groepjes) leerlingen
die meer en intensievere
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld
op zorgniveau 3.
Handleiding / oefen-
map 2
Handleiding / oefen-
map 3
Handleiding / oefen-
map 4
Handleiding / oefen-
map 5
Handleiding / oefen-
map 6
Handleiding / oefen-
map 7
Handleiding / oefen-
map 8
Handleiding / oefen-
map 9

Verbruiksmateriaal

Materiaal gr. 2 gr. 3 gr. 4
gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 Toepassing
Set 5 markeerstiften coderen in werkboeken
Stickers met basiskaart
3+4 of 6
als geheugensteuntje voor
op tafel, op de map, ...
Spiekpen met
basiskaart
geheugensteuntje
Werkboek
Voorlopertje (5x)
zelfstandig, extra hulp bij
o.a. voorschotbenadering
Werkboek 1 (5x) De werkboeken zijn voor
zelfstandig gebruik door de
leerling. Bij elk werkboek
hoort een handleiding/
oefenmap.

De werkboeken zijn opgebouwd
op woordstructuur in
opklimmende moeilijkheidsgraad.
De nummers van
de werkboeken corresponderen
niet 1 op 1 met de
leerjaren.

Begin niet altijd in werkboek
1 maar bepaal het
instapniveau (zie ook workshop).
Gebruik werkboek 1
en 2 alleen als het nodig is.
Werkboek 2 (5x)
Werkboek 3 (5x)
Werkboek 4 (5x)
Werkboek 5 (5x)
Werkboek 6 (5x)
Werkboek 7 (5x)
Werkboek 8 (5x)
Werkboek 9 (5x)

Taal in Blokjes software

gr. 2 gr. 3 gr. 4
gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 Toepassing
Taal in Blokjes
Reader software
Zelfstandig, in duo’s en
klassikaal mbv digibord.
Ook opdrachten voor thuis
met terugkoppeling van
het resultaat.
Taal in Blokjes
Module software
Zelfstandig of onder
begeleiding,
voor gebruik op school.

Taal in Blokjes Module software

Taal in Blokjes Reader software