Praktijk in beeld: Gea Mollema van RT praktijk ‘de Vlieger’

Gea Mollema, remedial teacher van RT-praktijk ‘de Vlieger’ heeft onlangs haar 15-jarige bestaan gevierd! Vanaf het begin van haar praktijk gebruikt Gea Taal in Blokjes, “het is een fijne methode voor lezen én voor spelling die prima aansluit bij de problemen waarmee een groot deel van mijn leerlingen kampen”.
Sinds 2008 heb ik een eigen praktijk voor Remedial Teaching: RT-praktijk ‘de Vlieger’, gevestigd te Veendam. Veruit de meeste van mijn leerlingen komen via ouders in mijn praktijk en zij hebben meestal een (grote) achterstand met lezen en spelling. De motivatie om te lezen is vaak al weg en het zelfvertrouwen van de leerlingen is laag. Met Taal in Blokjes bouwen de leerlingen de woorden met de blokken voordat de woorden geschreven worden. Omdat de klanken van dezelfde groep (bv de korte klanken) dezelfde kleur hebben, leren ze snel de klanken die in één groep zitten. Ook voor letterkennis is dit ondersteunend.

Het bouwen van de woorden met de blokken is helpend om de structuur van de woorden zichtbaar te maken. Daarbij komt ook dat de meeste van mijn leerlingen het fijn vinden om handelend bezig te zijn waarbij meerdere zintuigen gebruikt worden.

Als leerlingen met spellingproblemen bij mij in de praktijk komen, merk ik vaak dat ze de basis van de spelling onvoldoende beheersen. Taal in Blokjes is dan geschikt om spelling vanaf het begin te oefenen. Als dit beheerst wordt, worden er vaak grote sprongen gemaakt. Voor de leerlingen zelf is het ook fijn dat ze zien dat ze vooruit gaan. Voor het lezen kan Taal in Blokjes ook helpend zijn. Met accentueerstiften kleur ik de te lezen teksten zodat dit voor de leerlingen het lezen vereenvoudigt.

De teksten van de Taal in Blokjes Reader software worden eveneens veel door mij gebruikt. Hier zijn teksten op verschillende leesniveaus gekleurd. Maar ik maak ook zelf teksten en het programma zorgt er dan voor dat de tekst gekleurd wordt en het programma geeft ook aan welk AVI-niveau of niveau van Taal in Blokjes de tekst heeft.
De modulesoftware van Taal in Blokjes was erg fijn toepasbaar op een SBO-school waar ik werkte, juist omdat er zoveel verschillende oefeningen zijn. Omdat de leerlingen daar lang op hetzelfde niveau blijven lezen, is variatie juist erg belangrijk.
Het schrijven met het klankenbord is heel geschikt om als dictee te gebruiken. Afhankelijk van het niveau van de leerling is er een klankenbord beschikbaar. Als de gekleurde letters aangeraakt worden, horen ze de klank die erbij hoort.

Tenslotte maak ik veel gebruik van de prachtige spellen van Taal in Blokjes. Kortom: Taal in Blokjes is een fijne methode die ik met veel plezier gebruik in mijn praktijk. Gea Mollema RT-praktijk ‘de Vlieger’ in Veendam.

En willen jullie weten waar de naam RT ‘de Vlieger” vandaan komt? Ik heb gekozen voor de naam ‘de Vlieger’ omdat dit voor mij de vrijheid symboliseert die een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen.  De kinderen zijn als een vlieger, ik probeer ze te leiden en verder te brengen in hun ontwikkeling.