Publicaties

 
Schoolversie   F&L methode®

Schoolversie

Klank & kleur maken lezen leuk
Verscheen in het blad J/M, vakblad voor ouders (juni 2004)

Taal in blokjes
Verscheen in het blad Van Horen Zeggen (juni 1997). Met veel informatie over de F&L-methode®.

F&L methode®

Effectiviteit van dyslexiebehandelingen
orthopedagogiek onderzoek en praktijk 53 (11) | 460-474 | ISSN 2211-6273 | November 2014
Over de effecten van de behandeling van dyslexie met de F&L-methode
verscheen in juni 2010 een artikel in het Tijdschrift voor Remedial Teaching.

Het effect van de Fonologische en Leerpsychologische methode bij leerlingen met dyslexie.
Verscheen in Pedagogische Studieën, 2010 (87) 118-133.

Taaldenken en puzzelen met woorden. Stichting Taalhulp onderzoekt en behandelt dyslexie.
Verscheen in Balans Magazine, november 2009.

Lees- en spellingprestaties met de F&L-methode en de voorspellende factoren voor succes
Verscheen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (aug. 2009)

Effectonderzoek naar de Fonologische en Leerpsychologische methode® voor behandeling van dyslexie
Verscheen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (sept. 2008)

Taalhulp bij Dyslexie: een psycholinguïstische benadering
Verscheen in het blad Logopedie en Foniatrie (juni 2004)

Klank & kleur maken lezen leuk
Verscheen in het blad J/M, vakblad voor ouders (juni 2004)

Taal in blokjes
Verscheen in het blad Van Horen Zeggen (juni 1997). Met veel informatie over de F&L-methode®.

De fonologische en leerpsychologische methode
Verscheen in het blad Signaal (juni 1996)

Psycholinguïstische methode voor lees- en spellingproblemen
Verscheen in het blad Logopedie en Foniatrie (april 1993)