Schoolarrangementen

Schoolarrangement

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen.

Scholen willen pro-actief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van elke leerling in het kader van het Passend Onderwijs. Ook willen scholen zoveel mogelijk aansluiten bij de referentieniveaus Taal  (Referentiekader taal en rekenen van OCW).

Voor deze scholen en ook voor bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten op maat mogelijk voor Taal in Blokjes.

Bij een schoolarrangement of een bovenschools arrangement implementatie Taal in Blokjes kan worden gedacht aan:

  • aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen, bijvoorbeeld bij de klankblokken en de werkboeken van Taal in Blokjes (door een meerjarenplan en of bundeling van samenwerkende scholen kan een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt),
  • ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school- en thuislicenties,
  • training van Intern Begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten,
  • implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes).

lees ook:

Rijnwoude Koerier – Leren lezen en spellen met blokjes op Steijaartschool

Voor meer informatie en vragen: schoolarrangement@taalinblokjes.nl