Taal in Blokjes op school

Taal in Blokjes is de schoolversie van de F&L-methode®. Het interventiepakket Taal in Blokjes sluit aan bij de zorgtaak van scholen en bij de huidige wetenschappelijke opvattingen over dyslexie. Het is een aanvullend pakket dat naast diverse taalmethodes kan worden gebruikt.

Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes en in de klas worden aangeboden. Het is een remediërend pakket voor de begeleiding van leerlingen lees- en spellingproblemen.

Voorbeelden uit de praktijk
Op scholen toegepast
Taal in Blokjes wordt in toenemende mate op scholen toegepast: individueel, in groepjes en in de klas. De werkvormen van Taal in Blokjes zijn multi-sensorieel en interactief: auditief, visueel en motorisch. De klanken van de taal (klank-teken koppeling en fonologie) en het kunnen nadenken over taal (cognitie) zijn belangrijk.  Kinderen kunnen samen werkvormen uitvoeren en kunnen elkaar helpen en ondersteunen.

 

Op dit moment wordt Taal in Blokjes gebruikt bij:
 • leerlingen in het regulier onderwijs, ook in het kader van passend onderwijs
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
 • leerlingen met een taalstoornis en slechthorende kinderen (cluster 2),
 • leerlingen met een gedrags- of opvoedingsstoornis (Cluster 4).
Taal in Blokjes kan in het reguliere onderwijs worden gebruikt bij risicoleerlingen (voorschotbenadering) vanaf 2e helft groep 2.
Taal in blokjes map
Op de map van Taal in Blokjes (zie taal in blokjes map) kunt u zien of er mogelijk scholen bij u in de buurt Taal in Blokjes gebruiken.
Taal in Blokjes kan worden ingezet als:
 • interventie,
 • preventie
 • aanvulling bij de reguliere taalmethode om het taalonderwijs meer handelingsgericht en interactiever te maken.
 Taal in Blokjes kan worden ingezet bij:
 • remedial teaching,
 • groepjes (bijvoorbeeld met verlengde instructie)
 • alle leerlingen in de klas (aanvullend naast de reguliere taalmethode).

Enkele voorbeelden uit de praktijk: 

 • Taal in Blokjes wordt klassikaal ingezet in groep 3 in combinatie met Veilig Leren Lezen. De kleurcode van Taal in Blokjes wordt gebruikt in de werkboekje van VLL en de letterlijn met de kleurcode van van Taal in Blokjes hangt in de klas.
 • Taal in Blokjes wordt ingezet naast Taal actief of een andere taalmethode. De leerlingen bouwen de (liefst auditief aangeboden) woorden van het woordpakket met de klankblokken van Taal in Blokjes. Zij vergelijken de blokwoorden met elkaar en kijken samen na.
 • De leerkracht geeft een auditief woorddictee:  de leerlingen bouwen de woorden met de klankblokken en schrijven de woorden vervolgens op.
 • De Taal in Blokjes Reader wordt ingezet bij de verlengde instructie of bij extra lezen onder begeleiding van bijvoorbeeld een klassenassistent of een leesouder.
 • Een groep kinderen “met een intensief arrangement” werkt met de werkboeken van Taal in Blokjes in de klas naast de reguliere taal- spellingmethode. De verdiepingsopdrachten uit de handleiding worden in groepjes gedaan met de leerkracht.

In de workshop Taal in Blokjes wordt ingegaan op de aansluiting van Taal in Blokjes bij de schoolmethodes.

lees ook:

Rijnwoude Koerier – Leren lezen en spellen met blokjes op Steijaartschool