Taal in Blokjes Software

Taal in Blokjes Module software

De Taal in Blokjes Module software biedt de leerling nieuwe werkvormen en nieuwe manieren om te oefenen, in aanvulling op de materialen en werkboeken van Taal in Blokjes.

De software is gekoppeld aan de 11 leermodules van de workshop Taal in Blokjes en niet beschikbaar zonder workshop. De modules hebben een oplopende moeilijkheidsgraad en bevatten de fonologische basis: klankzuivere woorden en woorden met stomme klinkers. Elke leerling oefent in zijn eigen module en bij voldoende beheersing kan hij/zij naar een volgende module.

De software biedt werkvormen voor begeleid oefenen en voor zelfstandig gebruik. De software kan worden ingezet vanaf eind groep 2 (voorschotbenadering).
Elke leerling oefent in zijn eigen module en bij voldoende beheersing kan hij/zij naar een volgende module.
De software bevat werkvormen voor lezen, spellen en basisvaardigheden, zoals woorden coderen, syntheselezen, woordvelden, tempowoorden, schrijven met het klankenbord en kleurendictee.

Bij de workshop Taal in Blokjes krijgt u een proefaccount van een maand.
Klik hier om meer informatie over de workshop aan te vragen.

Als u vragen heeft over de Taal in Blokjes Module software kunt u mailen naar software@taalinblokjes.nl

Meer lezen over de werkvormen en de opbouw van de Taal in Blokjes Module software:

Werkvormen

Het programma bestaat uit diverse werkvormen voor lezen, spellen en basisvaardigheden.
Klank-teken koppeling (module 1, 5, 8 en 10)
De klank-teken koppeling wordt steeds verder uitgebreid. Bij de werkvorm klanken luisteren spreekt het programma de klank uit. Bij klankvelden en tempoklanken zegt de leerling de klank. Ter controle kan het kind op de blokjes klikken, waardoor het programma alsnog de klank zegt (dit geldt voor vrijwel elke werkvorm). Deze werkvormen zijn zowel met als zonder kleur beschikbaar, voor een afbouw van de kleurondersteuning. Er is ook een oefening klanken kleuren.

Lezen met hulp

Bij lezen met hulp worden òf alle klanken, òf alleen de klinkers uitgesproken door het programma.
De snelheid van de klank- en woordopeenvolging kan worden ingesteld. De leerling leest het woord hardop voor.
Tempowoorden (module 4, 6, 7, 9 en 11)
Er zijn drie werkvormen tempowoorden met een afbouw van de kleurondersteuning: alle klanken gekleurd, alleen de klinkers gekleurd, en geen klanken gekleurd. De snelheid van de woordopeenvolging kan worden aangepast. De leerling leest de woorden zo snel mogelijk en probeert bijvoorbeeld van snelheid 3 naar snelheid 4 te gaan.

Woorden kleuren en hardop lezen

Bij deze werkvormen codeert de leerling de klanken van het woord. Vervolgens leest de leerling het gecodeerde woord hardop. Klinkers kleuren en hardop lezen (module 9 en 11)
Bij deze werkvormen codeert de leerling alleen de klinkers van het woord (de klinker is het ankerpunt van de klankgroep). Hierna leest de leerling het gecodeerde woord hardop.

Woordvelden

Bij de leesoefeningen woordvelden staat er één woord in het midden, en zoekt de leerling hetzelfde woord terug. U kunt instellen hoeveel woorden tegelijk te zien zijn. Met meer woorden moet de leerling meer lezen, en wordt de oefening uitdagender.
De leerling leest het gevraagde woord hardop voor.
Gesproken woordveld (module 6 en 7)
Het gesproken woordveld (oortje) biedt het woord auditief aan in losse klanken. Dit is een goede oefening voor het klankbewustzijn.

Schrijven met het klankenbord

Dit is een vrije, flexibele werkvorm waarmee auditieve woord- en/of zinnendictees en teksten (verhaaltjes) geschreven kunnen worden. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen en uit leggen.
Het klankenbord laat alleen de klanken zien die in de betreffende module aan bod zijn gekomen, het bord ‘groeit mee’ met de modules. Met het klankenbord van module 11 kunnen ook regelwoorden worden geschreven (er kan één letter bij de regel voor de lange klinkers worden weggehaald).
Schrijven met het klankenbord, met hulp (module 4)
Bij de werkvorm schrijven met het klankenbord, met hulp wordt de klank door het programma uitgesproken als de leerling met de cursor over een toets zweeft. Hierdoor kunnen ook leerlingen met onvoldoende kennis van de klank-teken koppeling met succes woorden maken.

Kleurendictee

Het kleurendictee is een zelfstandige werkvorm waarbij de leerling een bepaalde tijd naar de spelling van een woord kijkt en het woord opschrijft zodra het woord is verdwenen.
De software geeft aan of het antwoord goed of fout is.
Door het gebruik van kleuren en klanken wordt de structuur van de woorden duidelijk, zodat deze beter onthouden en opgeschreven kunnen worden.

Bloktris

Bloktris is een spel met vallende blokjes die van kleur kunnen veranderen, waarbij de leerling zo snel mogelijk de blokjes in een woord kleurt. Als het hele woord gekleurd is, leest de leerling het woord zo snel mogelijk (de presentatietijd van het woord kan ingesteld worden). De blokjes vallen steeds sneller omlaag, hierdoor wordt het voor de leerling een uitdaging om een zo hoog mogelijke score te halen.

Begeleiding en zelfstandig werken

Bij de Taal in Blokjes Module software is begeleiding noodzakelijk om het resultaat te controleren en om feedback te geven. De volgende werkvormen kunnen leerlingen voor een groot deel zelfstandig oefenen: klanken kleuren, klankvelden, woorden kleuren, woordvelden, kleurendictee en bloktris.
Het is wel van belang dat de leerling het woord uitspreekt, en dat dit gecontroleerd wordt door de begeleider.

Twee leerlingen kunnen ook samen de software gebruiken, waarbij ze elkaar helpen en verbeteren.
Bij schrijven met het klankenbord kunnen twee leerlingen samenwerken: de één noemt een woord, de andere leerling schrijft het woord op, samen kijken de leerlingen het woord na. Na een aantal woorden wisselen de leerlingen van taak.

Bij o.a. woordvelden en kleurwerkvormen ziet u rechtsboven het aantal goede en foute antwoorden, zodat dit ook achteraf gecontroleerd kan worden.