Bij dyslexie is specialistische behandeling nodig. De F&L methode® software is een uitgebreid evidence-based programma voor de behandeling van dyslexie en hardnekkige lees- en/of  spellingproblemen.

Het programma wordt, zowel binnen als buiten de vergoede zorg, gebruikt door praktijken en instellingen die leerlingen begeleiden met dyslexie, dyslectische problemen en aanverwante taalproblemen zoals auditieve verwerkingsproblemen.

Het F&L-software programma is ingedeeld in modules voor lezen, spellen en basisvaardigheden, in opklimmende moeilijkheidsgraad. De ervaren behandelaar kan echter ook geheel zelf programma-onderdelen bepalen om de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van de leerling.

Om de effectiviteit van de dyslexiebehandeling te vergroten, werkt de leerling thuis met de F&L-leerlingsoftware. Het huiswerk wordt door de behandelaar vanuit de behandelsoftware klaargezet. Het programma heeft een logboek en houdt de vorderingen bij.

Bij de F&L methode® software wordt cognitief, auditief, visueel-analytisch en taakgericht gewerkt vanuit leerpsychologische principes. Binnen de software wordt de training van het fonologisch bewustzijn vanaf het begin geïntegreerd in alle werkvormen. De methode gaat uit van de klanken van de taal. Door het gebruik van een kleurcode voor klanken, klinkerafhankelijke regels en regelsymbolen wordt de klank- en regelstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt.

Naast het oefenen met bestaande woorden wordt in de F&L methode® software ook geoefend met abstracte klankreeksen en pseudowoorden. De ondersteuning van de klank-teken koppeling door middel van de kleurcodering wordt ook doorgevoerd bij leenwoordklanken en de leenwoordspelling.

Ga voor meer informatie over de F&L methode® software naar www.fenlexpertisecentrum.nl » Indruk F&L methode® Software.

De F&L methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie die ook een remediërend interventiepakket voor scholen heeft. De koppeling van hulp op school met Taal in Blokjes naar specialistische hulp met de F&L methode® sluit aan bij de huidige opvattingen van goede en efficiënte
hulpverlening.

De F&L methode® is in 1987 door Thalita Boumans, GZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog, ontwikkeld voor de behandeling van dyslexie. De F&L methode® is wetenschappelijk onderbouwd: www.fenlexpertisecentrum.nl »  Publicaties F&L methode®.

Alleen F&L-gecertificeerde praktijken en instellingen gebruiken de F&L methode® en zijn te herkennen aan dit keurmerk.

Bent u op zoek naar een F&L-behandelaar bij u in de buurt? Of wilt u meer weten over de F&L methode® software en licenties? Mail naar info@fenlexpertisecentrum.nl of bel naar 0345 544 617.