Taal in Blokjes is een interventiepakket voor de ondersteuning van leerlingen die moeite hebben met het leren lezen en spellen. Taal in Blokjes gebruikt een vaste kleurcode voor klanken, volgt de structuur van de Nederlandse taal en legt uit hoe woorden in elkaar zitten. De werkvormen zijn multisensorieel en interactief: horen, zien, voelen en samen doen. Hoe meer manieren je gebruikt om iets aan te bieden, hoe beter dit geleerd en onthouden kan worden.

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) en wetenschappelijk onderbouwd. De koppeling tussen interventie met Taal in Blokjes en behandeling met de F&L methode® zorgt voor een efficiënte en goede ketenzorg tussen school, ouders en de praktijk of instelling.

Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan individueel, in groepjes en in de klas bij elke taalmethode worden gebruikt. De methode wordt in toenemende mate schoolbreed ingezet bij de ondersteuning van leerlingen.

Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op zorgniveau 2 en 3 worden ingezet, bijvoorbeeld als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Voor wie is Taal in Blokjes?

Taal in Blokjes kan worden ingezet bij:

 • alle leerlingen uit het basisonderwijs die hulp nodig hebben met lezen en spellen
 • leerlingen met aankomende lees- en/of spellingproblemen die baat kunnen hebben bij een voorschotbenadering (vanaf groep 2 en 3)
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
 • anderstalige leerlingen (NT2-onderwijs)
 • leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen
 • leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen

Waarvoor kan Taal in Blokjes worden ingezet?

 • als preventie
 • als interventie op zorgniveau 2 en 3
 • als interventie voorafgaand aan de aanmelding voor de vergoede dyslexiezorg (EED)
 • als ondersteuning bij de reguliere taalmethode, bijvoorbeeld Staal, Veilig Leren Lezen, Spelling op Maat…
 • als aanvulling op leesmethodieken zoals Leesbegeleiding van Luc Koning, Ralfi, Connect, Begeleid Hardop Lezen, Bouw!…
 • als software voor het verbeteren van de leesvaardigheid op woord- en tekstniveau voor groep 3 tot en met groep 8

Hoe kan Taal in Blokjes worden gebruikt?

Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes of in de klas worden ingezet:

 • Werkvormen voor zelfstandig gebruik, o.a. werkboeken en software.
 • Interactieve werkvormen voor groepjes: samen doen en samen nakijken. Dit zijn diverse werkvormen voor lezen en spellen, o.a. blokwoorden maken en leeskwartetten.
 • Werkvormen onder begeleiding van leerkracht of taalspecialist, o.a. de extra werkvormen uit de handleiding/oefenmappen en auditieve oefeningen.