Wat is Taal in Blokjes?

Taal in Blokjes is de schoolversie van de F&L methode®.
Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar.

Taal in Blokjes

De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.
Preventief wordt Taal in Blokjes steeds meer in de klas naast de reguliere taalmethode gebruikt, bijvoorbeeld via een schoolarrangement.

Taal in Blokjes wordt ook ingezet bij logopedie en praktijken voor remedial teaching en het interventiepakket Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg.

Het interventiepakket voor scholen bestaat uit:

Het interventiepakket is ontwikkeld als aanvullend, remediërend materiaal en kan naast diverse taalmethodes worden gebruikt.

Workshop

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • werkvormen van Taal in Blokjes
  • uitgangspunten en kenmerken
  • de opbouw in leermodules
  • casuïstiek,
  • behandeling: instapniveau en materiaal
  • aansluiting bij taalmethodes van school,
  • Taal in Blokjes in de bovenbouw

In de workshop wordt een stapsgewijze opbouw  van woordstructuren in leermodules gegeven. Elke leermodule is afgestemd op de werkboeken, de werkbladen, de software en de overige materialen van Taal in Blokjes.

Bij elke module wordt aangegeven welke materialen u kunt inzetten en hoe u deze in een programma met weektaken voor de leerling kunt gebruiken. U kunt gelijk aan de slag!
Meer informatie? Wij sturen u de de brochure ‘Workshop Taal in Blokjes’ op.

Reader

Met de Taal in Blokjes reader kunnen leerlingen lezen met klankhulp. De mate van klankcodering en de lettergrepen kunnen worden ingesteld, evenals lettertype, lettergrootte, letterafstand, regelafstand en regelmarge.
De teksten zijn ingedeeld in 10 leesniveaus. De reader kan worden gebruikt op een computer, lap-top, tablet en smart-phone en op een digi-bord. De reader helpt leerlingen die moeite hebben met lezen: onvoldoende geautomatiseerde klank-teken koppeling, moeite met de overstap van één- naar meerlettergrepige woorden en leerlingen waarvan het leestempo achterblijft. Met de Taal in Blokjes reader wordt gewerkt aan nauwkeurigheid en leestempo.

Meer informatie:

Bekijk de reader

TiB software

De Taal in Blokjes software biedt de leerling nieuwe werkvormen en nieuwe manieren om te oefenen, in aanvulling op de materialen en werkboeken van Taal in Blokjes. De software is gekoppeld aan de leermodules van de workshop. De modules hebben een oplopende moeilijkheidsgraad en bevatten de fonologische basis: klankzuivere woorden en woorden met stomme klinkers. Elke leerling oefent in zijn eigen module en bij voldoende beheersing kan hij/zij naar een volgende module.
De software biedt werkvormen voor begeleid oefenen en voor zelfstandig gebruik. De software kan worden ingezet vanaf eind groep 2 (voorschotbenadering).

De software bevat werkvormen voor lezen, spellen en basisvaardigheden, zoals woorden coderen, syntheselezen, woordvelden, tempowoorden, schrijven met het klankenbord en kleurendictee.
Meer informatie:

software@taalinblokjes.nl