Werkboeken en handleidingen Taal in Blokjes

De basiswerkvormen –coderen en woorden bouwen met de klankblokken– komen aan bod bij de diverse werkvormen in de werkboeken en handleidingen van Taal in Blokjes. De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik in een groepje of in de klas. Elke bladzijde bevat een voorbeeld waardoor de leerling snel ziet wat de bedoeling is en zelfstandig kan werken.

De handleiding/oefenmappen bevatten nakijkvoorbeelden, uitleg, auditieve opdrachten en extra oefeningen. Deze oefeningen maakt de leerling onder begeleiding en zijn gekoppeld aan de bladzijdes van de werkboeken.