Met het leerspel ‘Woordstructuren en zinnen bouwen’ oefent de leerling de veel voorkomende woordstructuren van de Nederlandse taal. De leerling leert dat veel woorden met een verschillende betekenis dezelfde klankopbouw en moeilijkheid hebben. Bij ‘Woordstructuren en zinnen bouwen’ worden woorden en zinnen telkens vergeleken met de onderliggende klankstructuur.

in Blokjes worden gebruikt. Alle Nederlandse woordstructuren op het niveau van de werkboeken 1 t/m 6 zitten in deze set.

Het doel van het leerspel “Woordstructuren” is de generalisatie van vaste hoogfrequente woordstructuren zodat de leerling woorden met deze structuren makkelijker kan schrijven en lezen.

Alle veelgebruikte klinker-medeklinker combinaties van het Nederlands zijn in deze set opgenomen tot en met woorden met stomme klinkers. Deze woorden zijn de basis en het fundament van de woorden met meer klankstukken en woorden met regels. Bijvoorbeeld woorden zoals ‘vliegtuigstoel’, ‘boekenkast’, ‘lopen’ (regel voor de lange klinkers) en ‘takken’ (regel voor de korte klinkers). Met de
kennis van een beperkt aantal woordstructuren kunnen al heel veel woorden goed geschreven worden!

De set ‘Woordstructuren en zinnen bouwen’ kan los of samen met de werkboeken van Taal