Introductie: twee soorten software

Taal in Blokjes heeft twee softwareprogramma’s die elkaar aanvullen: de Taal in Blokjes Reader software met uitgebreide mogelijkheden voor technisch lezen op tekstniveau en de Taal in Blokjes  Module software met technisch lezen op woordniveau, spelling en basisvaardigheden.

Met de software van Taal in Blokjes (Reader en Module software) kan het technisch lezen van groep 3 tot en met groep 8 worden geoefend.

Taal in Blokjes Reader software:

Gemaakt voor het oefenen van tekstlezen (functioneel lezen) op Avi-niveau. Andere mogelijkheden zijn: begrijpend lezen en een verhaal of samenvatting schrijven. De reader heeft leerlingaccounts zodat de leerling ook thuis kan lezen. U kunt leesteksten/spellingpakketten klaarzetten voor de leerling en de resultaten van de leerling monitoren. Er zitten veel teksten in de reader maar u kunt ook zelf uw eigen content (bijvoorbeeld woordpakketten of verhalen) toevoegen en delen tussen leerkrachten en leerlingen.

Taal in Blokjes Module software:

Oefen spelling en technisch lezen met verschillende oefeningen d.m.v. klankenborden en woordenlijsten in oplopende moeilijkheidsgraad voor de spelling. oefen basisvaardigheden en woordlezen. De module software is voor behandeling op school/praktijk en heeft géén leerlingaccounts maar houdt wel per leerling de  resultaten bij.

Taal in Blokjes Module software

De Taal in Blokjes Module software is een programma voor gebruik op school of praktijk. De software kan worden gebruikt onder begeleiding van een leerkracht of taalspecialist. De leermodules zijn  gekoppeld aan de workshop Taal in Blokjes.

De Module software biedt werkvormen voor begeleid oefenen en voor zelfstandig gebruik. De software kan worden ingezet vanaf eind groep 2 (voorschotbenadering).

De Taal in Blokjes Module software kan worden ingezet voor basisvaardigheden, woordlezen en  spelling en heeft onder andere de volgende werkvormen: woorden coderen, syntheselezen, woordvelden, tempowoorden, spelling met het klankenbord en kleurendictee.

De Module software is opgebouwd in leermodules met een oplopende moeilijkheidsgraad. Elke leerling  oefent in zijn/haar eigen module en bij voldoende beheersing kan hij/zij naar een volgende module. De software houdt voor elke leerling de resultaten bij. Met een schoolaccount kunnen meerdere leerlingen tegelijk oefenen met de Module software.

Voorbeelden van werkvormen

Klank-teken koppeling

De klank-teken koppeling wordt steeds verder uitgebreid. Bij de werkvorm klanken luisteren spreekt het programma de klank uit. Bij klankvelden en tempoklanken zegt de leerling de klank. Ter controle kan de leerling op de blokjes klikken, waardoor het programma alsnog de klank zegt (dit geldt voor vrijwel elke werkvorm). Deze werkvormen zijn zowel met als zonder kleurcodering beschikbaar, voor een afbouw van de kleurondersteuning.

Lezen met hulp

Bij lezen met hulp worden òf alle klanken, òf alleen de klinkers uitgesproken door het programma. De snelheid van de klank- en woordopeenvolging kan worden ingesteld. De leerling leest het woord hardop voor.

Tempowoorden

Er zijn drie werkvormen voor tempowoorden met een afbouw van de kleurondersteuning: alle klanken gekleurd, alleen de klinkers gekleurd, en geen klanken gekleurd. De snelheid van de woordopeenvolging kan worden aangepast. De leerling leest de woorden zo snel mogelijk en probeert bijv. van snelheid 3 naar snelheid 4 te gaan.

Voorbeeld van tempowoorden:

Woordvelden

Bij de leesoefeningen woordvelden staat er één woord in het midden, en zoekt de leerling hetzelfde woord terug. U kunt instellen hoeveel woorden tegelijk te zien zijn. Met meer woorden moet de leerling meer lezen, en wordt de oefening uitdagender.De leerling leest het gevraagde woord hardop voor.Gesproken woordveld (module 6 en 7)Het gesproken woordveld (oortje) biedt het woord auditief aan in losse klanken. Dit is een goede oefening voor het klankbewustzijn.

Coderen en hardop lezen

De leerling codeert de klanken van het woord en leest het woord hardop

Schrijven met het klankenbord

Dit is een vrije, flexibele werkvorm waarmee auditieve woord- en/of zinnendictees en teksten (verhaaltjes) geschreven kunnen worden. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen en uit te leggen.

Het klankenbord laat alleen de klanken zien die in de betreffende module aan bod zijn gekomen, het bord ‘groeit mee’ met de modules. De klanken worden uitgesproken bij het drukken op een toets.

Kleurendictee

Het kleurendictee is een zelfstandige werkvorm waarbij de leerling een bepaalde tijd naar de spelling van een woord kijkt en het woord opschrijft zodra het woord is verdwenen. De software geeft aan of het antwoord goed of fout is.

Door het gebruik van kleuren en klanken wordt de structuur van de woorden duidelijk, zodat deze beter onthouden en opgeschreven kunnen worden.

Hoe kunnen leerlingen zelfstandig werken met de TiB Module software?

Bij de Taal in Blokjes Module software is begeleiding noodzakelijk om het resultaat te controleren en om feedback te geven. De volgende werkvormen kunnen leerlingen voor een groot deel zelfstandig oefenen:

  • klanken kleuren,
  • klankvelden,
  • woorden kleuren,
  • woordvelden,
  • kleurendictee.

Het is wel van belang dat de leerling het woord uitspreekt, en dat dit gecontroleerd wordt door de begeleider. Twee leerlingen kunnen ook samen de software gebruiken, waarbij ze elkaar helpen en verbeteren.

Bij schrijven met het klankenbord kunnen twee leerlingen samenwerken: de één noemt een woord, de andere leerling schrijft het woord op, samen kijken de leerlingen het woord na. Na een aantal woorden wisselen de leerlingen van taak.

De Module software is een oefenprogramma voor school en heeft geen leerlingaccounts om thuis te oefenen. Voor het oefenen thuis kan de Taal in Blokjes Reader software worden gebruikt. Beide programma’s vullen elkaar aan. Daarom gebruiken scholen beide programma’s als ondersteuning: zowel de TiB Reader software als de TiB Module software.

Bestellen

Mail voor meer informatie over de software naar: software@taalinblokjes.nl

 

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode® Het vervolg op Taal in Blokjes is de F&L methode®.
De F&L methode® is een uitgebreid programma voor de behandeling van dyslexie (zorgniveau 4).

De F&L methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie met een continuüm van zorg tussen het interventiepakket Taal in Blokjes op school en het F&L-behandelprogramma. Hiermee is een efficiënte en goede ketenzorg mogelijk tussen school, ouders en de praktijk of instelling.

Voor vragen kunt u mailen naar info@fenlexpertisecentrum.nl of bellen naar 0345 544 617.